สอน SAT ตัวต่อตัว ปี2015

ติวเตอร์ตัวต่อตัวไปสอนถึงที่ BTSพญาไท

สอน SAT ตัวต่อตัว ปี2015 บริการส่งครูSAT ไปสอนให้ที่บ้าน หรือนอกสถานที่ รูปแบบการติวที่ใช้แต่ความเข้าใจ มีหลักการสอนที่ทำให้สอนได้คะแนนตามต้องการ มีการวัดผลก่อนและหลังเรียน สามารถทำให้น้องๆสอบได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนำคะแนนใช้เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งไทยและต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ สามารถฝึกฝนตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้โดยการลงคอร์ส SAT ที่มีทั้งสองวิชา หรือต้องการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ แล้วแต่ผู้เรียนจะพัฒนาตัวเองในวิชาอะไร ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของเลขที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ในส่วนของ SAT verbal ก็สอนได้เช่นกันติวเตอร์ส่งให้เป็นแบบสอนเฉพาะทางเก่งเฉพาะด้านไปเลยทีเดียว