สอนพิเศษประถม

ครูสอนตัวต่อตัว

เพื่อการเรียนพิเศษในช่วงระดับประถมโดยความสามารถของผู้สอนจากการคัดเลือกของซีดติวเตอร์ และครูสอนพิเศษที่อายุไม่ห่างจากผู้เรียนเองมากทำให้การเรียนนั้นมีการพัฒนาของวิธีคิด และเทคนิคการทำโจทย์ที่ติวเตอร์สามารถสอนได้แบบพี่สอนน้องทำให้น้องๆกล้าที่จะถาม และได้ความเป็นกันเองของผู้เรียนโดยในทางปฏิบัตินั้นจะแตกต่างจากอาจารย์ที่โรงเรียนสอนซึ่งผู้เรียนเองจะมีช่องว่างของคำว่า ครู-อาจารย์ จะทำให้ไม่กล้าถามหรือสงสัยอะไรจะเก็บไปคิดเองในวิธีที่ผิดๆ หรือถ้ากล้าถามก็อาจจะกลัวโดนว่า หรืออายเพื่อน

 
หลักสูตรสอนพิเศษประถม

  • สอนพิเศษ ป.1 วิชาเลข วิทย์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • สอนพิเศษ ป.2 วิชาเลข วิทย์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • สอนพิเศษ ป.3 วิชาเลข วิทย์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • สอนพิเศษ ป.4 วิชาเลข วิทย์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • สอนพิเศษ ป.5 วิชาเลข วิทย์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • สอนพิเศษ ป.6 วิชาเลข วิทย์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • ติวเข้า ม.1 จัดหลักสูตรเกรงข้อสอบ คัดทำโจทย์และแบบฝึกหัดย้อนหลัง