สอนพิเศษตามบ้านราคาพี่น้อง

เรียนพิเศษตัวต่อตัว

ตามแนวคิดของครูป๊อบที่อยากให้มีการเรียนพิเศษที่น้องๆคุ้นเคยกับผู้สอนไม่มีเกรงไม่มีอายกล้าซักกล้าถาม เลยเปิดสถาบันซีดติวเตอร์เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดหาติวเตอร์ในรูปแบบการสอนถึงที่ ในรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อการสอนแบบใส่ใจ ความเอ็นดูและดูแลอย่างใกล้ชิดจะทำให้การเรียนพิเศษแบบนี้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น และทำให้น้องๆไม่เบื่อกับการเรียนแบบเดิมๆอีกต่อไปเปิดสอบตั้งแต่

  • อนุบาล >> ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ฝึกฟัง พูด และเขียน
  • ประถม >> เลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • มัธยมต้น >> เลข วิทย์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  • มัธยมปลาย >> เลข ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน