สอนพิเศษตามบ้านมัธยม

สอนพิเศษตามบ้านมัธยม

 

สอนพิเศษตัวต่อตัวมัธยม

การเสริมความรู้ของวิชาต่างๆในระดับชั้นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ผู้สอนที่มีความสามารถเฉพาะแต่ละวิชาเพื่อเป็นการสอนที่เนื้อหาเข้มข้นที่สุดเฉพาะเจาะจงมากที่สุด ทางครูป๊อบคัดเลือกติวเตอร์ที่สามารถสอนแบ่งเป็นรายวิชาเพื่อให้การสอนในรายวิชานั้นๆละเอียดที่สุด สอนโดยใช้ความเข้าใจจากผู้สอนถ่ายทอดไปยังผู้เรียนครบ100% และในภาวะการแข่งขันทางการศึกษาที่สูงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีติวเตอร์พี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำหรือปรึกษาเพื่อให้น้องๆมีกระบวนการคิดอย่างถูกต้อง หลักสูตรที่เปิดสอนจะมีทั้งภาคอินเตอร์(Inter) ภาคสองภาษา(Bilingual) และภาคไทยปกติ โดยมีวิชาที่ครบคลุมทุกระดับชั้น ดังนี้

 

เรียนพิเศษตัวต่อตัวมัธยม

หลักสูตรมัธยมต้นเริ่มตั้งแต่ ม.1-3

 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อติวเข้ม เพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อดูแลการบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และแนะแนวทางการศึกษาและความคิด
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อตะลุยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อสอบ O-Net
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาภาษาไทย
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาสังคม
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาวิทยาศาสตร์
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาคณิตศาสตร์
 • เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาภาษาอังกฤษ
 • ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หอวัง บดินทร์ และโรงเรียนชื่อดังอีกมากมาย

 

สอนพิเศษตัวต่อตัวมัธยม

* อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง Line

 

 

ติวเตอร์ตามบ้านมัธยม

หลักสูตรมัธยมปลายเริ่มตั้งแต่ ม.4-6

 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อติวเข้ม เพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อดูแลการบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และแนะแนวทางการศึกษาและความคิด
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อตะลุยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ
 • สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อนเตรียมตัวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็นหลักสูตร
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาไทย
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาสังคม
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาวิทยาศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาฟิสิกส์
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาเคมี
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาชีวะ
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาคณิตศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาอังกฤษ
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรแอดมิชชั่น Admission
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบ GAT เชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ(Eng)
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT1 (คณิต)
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบ PAT2 (วิทย์-ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT3 (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT4 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT6 (ศิลปกรรมศาสตร์)
 • ติวเข้มเรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT7 (ภาษาอื่นๆ)

 

เรียนพิเศษตัวต่อตัวมัธยม

* อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง Line

 

ครูสอนตัวต่อตัวมัธยม

หาครูสอนพิเศษมัธยม

ครูสอนตามบ้านมัธยม