รับสอน Math IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว GED แถวอโศก

รับสอน Math IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว

รับสอน Math IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว น้องที่ต้องเรียนเรียน  Math IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว ที่นี่น้องๆจะได้เรียนกับทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเจาะลึกข้อสอบแต่ละข้อและอธิบายให้น้องๆเข้าใจได้อย่างง่าย คุณภาพการเรียนที่เป็นมาตรฐาน เป็นการเรียน  Math IGCSE แบบตัวต่อตัว มีความเป็นส่วนตัวสูง ทำให้อาจารย์เข้าถึงผู้เรียนได้ทุกเมื่อสามารถถามตอบกันได้ทันที ทีมอาจารย์  Math IGCSEพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องของ  Math IGCSE สามารถวางแผนการเรียนเองได้ รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว IGCSE รับสอนพิเศษ IGCSE วิชา Math, Physics, Business ติวกันได้เลยตัวต่อตัว

 

 

รับสอน Math IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว เป็นระบบการสอบที่ใช้วัดความสามารถเทียบวุฒิการศึกษาในไทย คือ วุฒิจบมัธยมปลาย ซึ่งวิชา Math IGCSE จะเป็นวิชาที่น้องๆที่เรียนภาคอินเตอร์มา จะค่อยข้างไม่ถนัด และทำข้อสอบได้คะแนนไม่ดี ซึ่งทำให้ผลคะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์ เป็นอันต้องได้สอบใหม่

 

เปิดรับสอน Math IGCSE และวิชา IGCSE อื่นๆด้วย ทั้ง Biology,Chemistry,Mathematics,Physics มีทีมงานสอนติวแต่ละวิชาในการเรียนแบบตัวต่อตัวที่บ้าน รับสอนพิเศษในการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรอินเตอร์ในทุกระดับ และทุกวิชา

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เปิดรับสอน

– รับสอน GED และ IGCSE

– รับสอน English แกรมม่า สนทนาภาษาอังกฤษ

 

รับสอน Math IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว

 

รับสอน Math IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว

IGCSE (The International General Certificate of Secondary Education) แปลเป็นไทยว่า ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากลของนักเรียนกลุ่มอายุ 14-16ปี มีการออกข้อสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศไทยเทียบได้กับการจบของวุฒิ ม.6 จากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสามารถใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC) และอัสสัมชันหาวิทยาลัย (ABAC)

 

การสอบ IGCSE

รายวิชาของ IGCSE มีมากกว่า 30วิชา โดยผู้สอบต้องผ่านอย่างน้อย 5วิชา โดยมีวิชาMath(คณิต) และอังกฤษ(English)เป็นวิชาหลักที่ต้องสอบผ่าน และได้เกรดC หรือสูงกว่า เพื่อนำไปยื่นรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ การออกข้อสอบจะออกแบบความถนัดของผู้สอบเป็น Core(อย่างง่าย และ Extended (อย่างยาก) ซึ่งจะมีการวัดระดับแตกต่างกัน ดังนี้

Core (อย่างง่าย ) เกรดจะแบ่งเป็น C, D, E, F, และ G

Extended (อย่างยาก) เกรดจะแบ่งเป็น  A, B, C, D, E, F, และ G

แต่อย่างไรก็ตามการสอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยว่าต้องการใบรับรองของวิชาได้บ้างซึ่งจะเป็นไปตามแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British Council Thailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ

 

รับสอนพิเศษ IGCSE ตามบ้าน ตัวต่อตัว ทุกวิชา เช่น Biology Chemistry Mathematics Physics  รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทีมงาติวเตอร์ติว IGCSE ตัวต่อตัวได้ที่บ้านจากครูสอนพิเศษที่ติวน้องๆสอบผ่านกว่า 280คน ภายในระยะเวลาเรียนแค่ 2เดือน  รับสอนพิเศษ IGCSE วิชา Math Physics Business ติวกันได้เลยตัวต่อตัว โดยรับสอนพิเศษหลักสูตรนานาชาติตามหลักสูตรของอเมริกา และอังกฤษ  Math หลักสูตรอินเตอร์ รับสอน GED IGCSE math Tutor IGCSE science รับสอน English แกรมม่า สนทนาภาษาอังกฤษ หรือวิชาใดก็สามารถสอบถามหาติวเตอร์ไปสอนให้ได้ รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว IGCSE

 

 

 

รับสอน Math IGCSE ตามบ้าน

เรียน  Math IGCSE แบบตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว

รับสอน Math IGCSE ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ IGCSE ตามบ้าน