รับสอนภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว 2557-2558

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ที่บ้านติวตัวต่อตัว

รับสอนภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว 2557-2558 สอนตั้งแต่เริ่ม จากไม่เป็นเลย โดยการเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวเพื่อใช้สำหรับเสริมความรู้ทางภาษาตั้งแต่ระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นปรับพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นพร้อมสู่การสนทนาและการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพ ออกเสียงและอ่าน ประโยค Hiragana ได้ถูกต้อง เข้าใจรูปประโยคและคำศัพท์ที่สำคัญๆ การสอนที่นำเทคนิคของติวเตอร์ที่อธิบายแบบเคลียร์ๆ ผสมผสานกับเน้นฝึกทักษะเต็มที่ แบบ Private Class ตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย เน้นความเข้าใจและนำไปใช้งานได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่ต่อยอดความรู้

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่น ม.4 เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเกรด ม.5 เพิ่มความมั่นใจไม่สับสน คอร์สพร้อมสอบภาษาญี่ปุ่น ม.6 แม่นไวยากรณ์ ฝึกอ่าน ฝึกทำข้อสอบเต็มที่ ด้วยคลังข้อสอบใหม่ๆมากมาย ตะลุยอ่านด้วยเคล็ดลับการตีโจทย์แบบSCAN คอร์สเปิดเทอมและปิดเทอม 2557-2558 เรียนได้ทุกวัน ทุกเวลา และทุกสถานที่ ติวญี่ปุ่นแบบเข้มข้นทุกเนื้อหา เรียนล่วงหน้า เสริมความมั่นใจพร้อมรับเทอม สนุกเต็มที่จำได้นานกับติวเตอร์ของเรา

 

เนื้อหา

  • ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น Japanese Linguistics for Japanese Language Teaching
  • ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศและการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ Theories of Teaching Foreign Languages and Teaching Japanese as a Foreign Language
  • สัมมนาวิทยานิพนธ์ Thesis Seminar