รับสอนพิเศษGATเชื่อมโยง GATอังกฤษ PAT1-PAT7

เรียนพิเศษ GAT PAT หรือ O-Net ตามบ้านตัวต่อตัว ซีคอนบางแค

รับสอนพิเศษ GAT/PAT เร่งทำคะแนนช่วงสุดท้ายนี้ ทำคะแนนให้ดีที่สุด ครั้งเดียวในชีวิต น้องๆไม่ควรพลาดติวสอบ GAT/PAT เพื่อจะได้เข้าในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ เปิดรับสอนมานานได้มีประสบการณ์สอนที่สามารถบอกน้องๆได้ ในแต่ละวิชา มีติวเตอร์ที่ถนัดในแต่ละวิชาสอนให้ เพื่อความเชี่ยวชาญอันสูงสุด แนะนำการทำโจทย์ที่ละข้อๆบอกวิธรการทำทั้งแบบตรงและแบบลัด(บวกเทคนิค) พร้อมเฉลยมากมาย ทุกวิชา เช้น วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ทุกวิชาเน้นแน่น หลักการสอนเพื่อนำไปตะลุยข้อสอบ

รับสอนพิเศษGATเชื่อมโยง GATอังกฤษ

รับสอน PAT1-PAT7

  •     PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  •     PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  •     PAT 3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  •     PAT 4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  •     PAT 5  ความถนัดทางครู
  •     PAT 6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
  •     PAT 7  ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ  ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน บาลี อาหรับ

 

 

รับสอนพิเศษ GAT/PAT รับสอนพิเศษGATเชื่อมโยง GATอังกฤษ รับสอน PAT1-PAT7 และสถานที่สะดวกนัดหมาย ผู้เรียนสามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะเรียนได้ สามารถเลือกติวเตอร์ได้ รับติวสอบ สอนเสริม เพิ่มเกรด ทุกวิชา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์ รับสอนพิเศษทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล