รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ม.2

รับสอนพิเศษ ม.2 ตามบ้าน ปิ่นเกล้า-ตลิ่งชัน

รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ม.2 เพื่อให้น้องๆมีการปรับพื้นฐานที่ดี และมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ ม.2ได้อย่างครบถ้วน การเรียนที่สอนให้น้องๆเข้าใจแบบถึงแก่น มีการทดสอบอย่างสม่ำเสมอคอยประเมินให้ผู้ปกครองทราบ การสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 ในคอร์สของเราจึงไม่จำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีเนื้อหาพื้นฐานที่ดี ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนตามเพื่อนไม่ทัน หรือจะสอบตก เพราะเราช่วยได้แน่นอน

การสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 มีเนื้อหาที่เยอะ และยากพอสมควร ทางเราได้คัดและสรุปเนื้อหาที่จำเป็นให้น้องๆนำไปอ่านก่อนสอบ และที่สำคัญติวเตอร์การสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 มาจากติวเตอร์พี่ๆจุฬา นิสิตจุฬา ที่น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์เองได้ แต่ถ้าไม่ตรงกับความต้องการปรับเปลี่ยนได้เลยตลอดเวลา สำหรับน้องๆ ม.2 ถ้าต้องการเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากรับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2 เราก็มีบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทาง SeedTutor ได้ตลอดเวลาครับ

ม. 2 ( เทอม 1 )
บทที่ 1 ชีวิตสัตว์
1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ
2. การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์
3. การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์
4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์

บทที่ 2 ร่างกายของเรา
1. ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
2. ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
3. อาหารและสารอาหาร
4. ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา

บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ
1. ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ
2. อะตอมและโมเลกุลของสาร
3. ความหมายของสารประกอบ
4. ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 สารละลาย
1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
2. ความเข้มข้นของสารละลาย
3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

ม. 2 ( เทอม 2 )
บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
1. ประเภทของสารและการเปลี่ยนแปลง
2. ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
4. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
5. ผลปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2 แสง
1. ธรรมชาติของแสง
2. ความสว่าง
3. สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต
4. เลเซอร์
5. ทัศนูปกรณ์
6. นัยน์ตาและการมองเห็น

บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1. ส่วนประกอบของโลก
2. หิน แร่ และการอนุรักษ์
3. ดิน น้ำ และการอนุรักษ์
4. การเปลี่ยนแปลงทางธรณี