รับสอนพิเศษอนุบาลปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557

สอนพิเศษภาษาไทยอนุบาลตามบ้าน รังสิต

รับสอนพิเศษอนุบาลปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557 สอนพิเศษเด็กเล็กโดยตรง จากครูมืออาชีพมีวิธีการสอนของเด็กเล็ก ตั้งแต่เตรียมอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ป.1 สอนทุกเรื่องทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การคำนวณ ทักษะต่างๆด้านการคิดการอ่าน เสริมพัฒนาการIQและEQ รองรับทุกหลักสูตรทั้งไทย อินเตอร์ สองภาษา English Program สอนโดยทีมติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับสอนพิเศษเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล สอนถึงที่บ้านและทุกสถานที่ที่ผู้ปกครองต้องการ ทั่วกรุงเทพมหานคร ด้วยทีมติวเตอร์ที่มี่ทักษะการสอนเด็กเล็กที่สอนได้ ทั้งสอนพูดภาษาอังกฤษเบื้อต้นของเด็กอนุบาล หรือจะฝึกดารเขียนและอ่านภาษาไทยเด็กอนุบาล ทางผู้ปกครองสามารถจัดแผนการสอนให้ได้ตามความต้องการของผู้ปกครอง ทั้งในเรื่องของวัน เวลา ซึ่งถือว่าเป็นอิสระของทางผู้เรียนเองด้วย

 

  • รับสอนพิเศษระดับอนุบาล พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557
  • รับสอนพิเศษระดับอนุบาล พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557
  • รับสอนพิเศษระดับอนุบาลคัดลายมือปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557
  • รับสอนพิเศษระดับอนุบาลนับเลขบวกลบเลขพื้นฐาน ปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557
  • รับสอนพิเศษระดับอนุบาล เตรียมสอบเข้าสาธิตจุฬาฯ,สาธิตเกษตร ปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557
  • รับสอนพิเศษระดับอนุบาล เตรียมสอบเข้า ปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557
  • รับสอนพิเศษระดับอนุบาลวาดภาพระบายสี ศิลปะสำหรับเด็ก ปูพื้นฐาน ป.1 ปี2557