รับสอนพิเศษภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ที่บ้านติวตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เราเป็นศูนย์รวมติวเตอร์ที่มีความสามารถในการสอบภาษาไทยโดยตรง มีคอร์สการเรียนสำหรับชาติต่างชาติทุกสัญชาติ ติวเตอร์ที่ส่งไปสอน เก่ง ใจดี จากหลายสถาบันดัง มีประสบการณ์สอนพิเศษมาก่อน มีหลักการสอนที่เป็นแบบแผน ผู้เรียนจะเป็นเร็ว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เปิดรับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติทั่วทุกเขตกรุงเทพฯ

สถาบันสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ สำคัญชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งเราจะสอนรวมไปถึงระบบประเพณีไทย วัฒนธรรมไทยควบคู่ไปด้วย รับสอนไทยในชาวต่างชาติโดยติวเตอร์เอกภาษาไทย มีวิธีการสอนที่เรียนรู้ง่าย ติวเตอร์สามารถปรับเข้าหาผู้เรียนได้ตามความต้องการ

 

ต้องการปรับพื้นฐานทางด้านภาษา

  1.    ฝึกพูดภาษาไทย
  2.    ฝึกเขียนภาษาไทย
  3.    ฝึกอ่านภาษาไทย

 

การสอนภาษาไทยของสถาบันจะเป็นการเรียนตัวต่อตัว และจัดสอนถึงที่ สามารถสอนในรูปแบบบริษัทหรือองค์กรได้ ชาวต่างชาติผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยสามารถกำหนดตารางเรียนเองได้ ด้วยติวเตอร์ด้านภาษาไทยโดยตรงซื่งสามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องเรียนภาษาไทยสำหรับช่าวต่างชาติ ค่าเรียนที่เริ่มต้นที่350บาท/ช.ม. แต่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อมาเรียนกับสถาบันของเรา