รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางรัก

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว นักเรียนหลายๆคนมีปัญหาที่ว่าไปเรียนพิเศาภาษาอังกฤาเป็นคอร์สๆละหลายๆหมื่นตามสถาบันดังๆแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับการเรียนที่ครูผู้สอนไม่ได้ให้ความสนใจแก่ผู้เรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ความต่อเนื่องและอารมณ์ร่วมของผู้เรียนหายไปทั้งการสื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งผิดกับการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ที่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และนำเอาสิ่งที่สอนไปใช้ได้ทันที เนื่องจากการสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนั้นการเรียนจริง2ช.ม. แต่จะได้เนื้อหา4-5ช.ม. ซึ่งมากกว่าการเรียนเป็นกลุ่มถึง2เท่า ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จะมีประสิทธิภาพการสอนที่สูงกว่าสามารถสอนแบบเชิงลึกในระยะเวลาสั้นๆ ที่ผู้เรียนอินเข้ากับตัวเนื้อหา ซึ่งเปิดความเข้าใจทันทีโดยไม่ต้องจดจำ เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆ

 

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ติวพิเศษ การใช้งานหลักภาษาอังกฤษต่างๆ ทั้งหลักแกรมม่า คำศัพท์ยากง่ายต่างๆที่ไม่ค่อยเจอ หรือจะใช้เจาะจงการใช้งานเป็นส่วนๆไปเลยก็ได้ ซึ่งจะแบ่งเป็น

 • การอ่าน(Reading) สอนการอ่านประโยคตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับยากขึ้นตามระดับ
 • การเขียน (Writing) สอนการเขียนคำศัพท์การเรียนรู้การ สะกดคำ ตามการเขียนหลักไวยากรณ์ การแต่งประโยค
 • การพูด (Speaking) สอนในเรื่องการพูดออกเสียงตาม การฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
 • การฟัง (Listening) การฝึกฟังบทสนทนา ฟังการออกเสียง
 • การเรียนฝึกบทสนทนา สอนสนทนา ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับยากขึ้นตามระดับ

 

หรือหลักสูตรตามระดับชั้นเพิ่มเสริมเกรดต่างๆ

 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ป.1
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ป.2
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ป.3
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ป.4
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ป.5
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ป.6
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ม.1
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ม.2
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ม.3
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ม.4
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ม.5
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ม.6
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน Advance

ราคาค่าเรียนติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

 • อนุบาล 200บาท/ชั่วโมง
 • ประถม 200บาท/ชั่วโมง
 • มัธยมต้น 200บาท/ชั่วโมง
 • มัธยมปลาย 250บาท/ชั่วโมง
 • มหาวิทยาลัย 300บาท/ชั่วโมง
 • บุคคลทั่วไปเริ่มที่ 300บาท/ชั่วโมง