รับสอนติวเข้ม สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว แถวMRTพหลโยธิน

รับสอนติวเข้ม สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ตัวต่อตัว เตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงอย่างน้อยๆ 10เดือน โดยสามารถเรียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้สำหรับการสอบปีการศึกษา 2558 และ 2559 เปิดรับสอนโดยติวเตอร์เฉพาะวิชาและโรงเรียนที่ต้องการสอบเข้าทั้งระดับ ม.1 และ ม.4

แนวทางการสอนจะเริ่มตั้งแต่เนื้อหาที่น้องๆยังไม่เข้าใจ สอนเนื้อหา Over จากบทเรียนที่จะทำให้เวลาน้องๆเจอข้อสอบที่ยากกว่าระดับ สามารถที่จะทำได้ เปิดรับสอนโดยตรงถึงที่ นัดหมายเวลาได้ตามความต้องการ ออกแบบการเรียนที่เป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด สามารถเลือกติวเตอร์ได้ตามรายวิชาที่ต้องการติว ด้วยการรวบรวมแนวข้อสอบเพื่อฝึกให้น้องๆหัดทำข้อสอบสอบเข้า จากน้อง ป.6 ที่ต้องการติวสอบเข้า ม.1 และน้อง ม.3 ที่ต้องการติวสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียน สาธิต ม.ต้น มาแตร์ หอวัง สวนกุหลาบ เตรียมอุดม เซ็นคาร์เบียล เซ็นฟรังซิสซาเวีย สายน้ำผึ้ง เป็นต้น

 

ระดับ ป.6 ติวเข้า ม.1

 1. ติวแนว O-net ป.6 เลข วิทย์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ
 2. ติวแนวข้อสอบเลข สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนนั้นๆ
 3. ติวแนวข้อสอบวิทย์ สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนนั้นๆ
 4. ติวแนวข้อสอบภาษาไทย สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนนั้นๆ
 5. ติวแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนนั้นๆ
 6. ติวแนวข้อสอบสังคม สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนนั้นๆ

 

ระดับ ม.3 ติวเข้า ม.4

 1. ติวแนวข้อสอบเลข สอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนนั้นๆ
 2. ติวแนวข้อสอบวิทย์ สอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนนั้นๆ
 3. ติวแนวข้อสอบภาษาไทย สอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนนั้นๆ
 4. ติวแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนนั้นๆ
 5. ติวแนวข้อสอบสังคม สอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนนั้นๆ

 

 

รับสอนติวเข้ม สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ตัวต่อตัว