รับติว smart 1

รับสอนเคมีตัวต่อตัว ลาดปลาเค้า

รับติว smart 1 โดยติวเตอร์ธรรมศาสตร์  รู้จริง สอนเป็น ในทุกๆเรื่องของสมาร์ทวัน สอนกันแบบสดๆถึงบ้านน้องๆเลยทีเดียว เป็นการติวเพื่อให้น้องๆสอบติดในระบบการสอบตรง Smart-1 ซึ่งสามารถสอบเพื่อเข้าในคณะต่างๆได้ เช่น เศรษศฐศาสตร์ บัญชี บริหาร

ติวเข้าธรรมศาสตร์อินเตอร์ ทางสถาบันสามารถจัดติวเตอร์ที่เหมาะกับผู้เรียนได้ สามารถหาครูสอนพิเศษให้สอนได้ถึงบ้าน ทั้งติวแบบประจำ หรือแบบระยะสั้น เน้นการติวเพื่อให้ทำข้อสอบ เพื่อให้สอบติด จากการสรุปข้อสอบปีเก่าๆ และมีการฝึกให้คิด ให้วิเคราะห์ให้การทำข้อสอบนั้นๆอย่างเชีjยวชาญ

การสอนสมาร์ทวัน ในวิธีการสอนที่เป็นกันเอง สามารถถามตอบกับติวเตอร์ได้ทันที อยากรู้ตรงไหน ไม่เข้าใจตรง หรือต้องการคำแนะนำในการเรียนต่อ สามารถสอบถามกับตัวติวเตอร์ได้ตลอด

คอร์สอื่นๆที่เปิดสอน
– รับสอนพิเศษ CU-TEP
– รับสอนพิเศษ TU-GET
– รับสอนพิเศษ IELTS
– รับสอนพิเศษ TOEFL
– รับสอนพิเศษ TOEIC
– รับสอนพิเศษ IELTS
– รับสอนพิเศษ TOEFL
– รับสอนพิเศษ TOEIC