รับจัดคอร์สติวพิเศษ เคมี ม.6 ตัวต่อตัว 2558 เรียนแบบตัวต่อตัว

เรียนพิเศษ GAT PAT หรือ O-Net ตามบ้านตัวต่อตัว ซีคอนบางแค

รับจัดคอร์สติวพิเศษ เคมี ม.6 ตัวต่อตัว 2558 เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่วุ่นวายเหมือนเรียนเป็นกลุ่ม สอนเนื้อเคมีที่ยังสงสัย แนะนำการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ เคมี ม.4 ม.5 ม.6 วัดระดับผู้เรียนไล่สอนตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงระดับข้อสอบ แนวข้อสอบ เน้นการสอนเป็นระดับขั้น เสริมความเข้าใจให้มากที่สุด ลดการจดจำให้น้อยที่สุด สามารถนัดวันเวลา สถานที่เรียนเองได้ ล่วงหน้าก่อน2-3วัน

 

คอร์สสอนพิเศษเคมีม.6 ตัวต่อตัว 2558 ของเรายังให้เนื้อหาที่แน่น มีทริค และเทคนิคต่างๆในการสอนที่ทำให้ผ็เรียนเข้าใจได้ง่าย คอร์สสอนพิเศษเคมีม.6 เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว คือ ติวเตอร์สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ทันที ไม่เก็บปัญหาไว้เป็นดินพอกหางหมู เพราะการเรียนแบบใกล้ชิดกับติวเตอร์นั่นเอง และแน่นอนติวเตอร์สอนแบบไม่เครียด สอนแบบสนุกแต่ได้ความรู้อย่างถูกต้อง มาสอนน้องๆ ติวเตอร์ที่เราคัดสรรค์ต้องมีอัธยาศัยดี มีจิตวิทยาในการสอน สอนเข้าใจง่าย และมีการฝึกทำข้อสอบด้วยเทคนิคแบบเชิงลึก ที่พร้อมจะทำให้การสอบเคมี ที่น้องๆต้องสอบ ไม่ยากเกินไปค่ะ

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.6

เทอม 1

บทที่ 1 สมดุลเคมี

 1. การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
 2. ภาวะสมดุล
 3. ค่าคงที่สมดุล
 4. ปัจจัยที่มีผลในการรบกวนสมดุล

 

บทที่ 2 กรด  เบส 1-2

 1. ทฤษฏีกรด-เบส
 2. คู่กรด คู่เบส
 3. การแตกตัว
 4. pH และ pOH ของสารละลาย
 5. ปฎิกิริยาระหว่างกรดและเบส
 6. อินดิเคเตอร์
 7. การไตเตรต

 

 

เทอม 2

บทที่1 ไฟฟ้าเคมี 1-2

 1. การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ
 2. ปฎิกิริยารีดอกซ์
 3. การดุลสมการ
 4. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
 5. ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
 6. การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

 

บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี

 1. สินแร่และการถลุงแร่
 2. แร่รัตนชาติ
 3. การผลิตเกลือ
 4. การใช้ประโยชน์จากเกลือแกงในอุตสาหกรรม