Home   ผลตอบรับPage 2

ผลตอบรับ

ผมเคยเรียนพิเศษตามสยามแล้วไม่รู้เรื่อง เลยมาลองเรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

เทพเทียนชัย เฉลิมฉัตร์แก้ว - นักเรียน ม.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ(บางรัก)

แม่ได้รู้จักครูสอนภาษาอังกฤษจากลูกเพื่อนเลยให้น้องไป๊ป์ไปเรียนด้วย ทำให้ผลการเรียนของน้องดีขึ้น จากที่น้องต้องซ่อมทุกเทอม แต่ตอนนี้คะแนนออกมาดีกว่าแต่ก่อน และทำให้น้องชอบวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

 

แม่นก(พหลโยธิน1) - ผู้ปกครองน้องไป๊ป์ ป.2 โรงเรียนสวนมิสกวัน

ชอบให้ครูมาสอนลูกที่บ้าน ได้เห็นวิธีการสอนของครู ได้ดูความคืบหน้าของลูก

 

แม่สา - คุณแม่น้องบาส