Home   Posts tagged 'โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง'

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รับมือ 5 ปัญหาพบบ่อยของเด็กในรั้วโรงเรียน

มี เด็กจำนวนมากที่เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนกลับร้องไห้โยเยไม่อยากไป หรือบางคนมีปัญหาเข้ากับเพื่อนและครูไม่ได้ ในขณะที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้น ซึ่งเรื่องนี้ ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย บอกว่า เด็กกับปัญหาการเข้าสังคมในโรงเรียนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่การจะปรับตัวได้ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และการฝึกฝนทักษะการเข้าสังคมตั้งแต่เด็กๆ หากเด็กไม่เคยได้รับการเตรียมพร้อม และฝึกฝนที่ดีมาก่อน พอถึงเวลาต้องก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน พวกเขาอาจไม่รู้จักที่จะเล่นกับเพื่อน หรือเข้ากับครูได้ดี “ปัญหา ที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนส่วนใหญ่ มาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มักจะตามใจ ทำให้เด็กเอาแต่ใจ อยากได้อยากเล่นในทันที ไม่รู้จักรอ และไม่ค่อยยอมรับกฎกติกา พอเวลาถูกสอน หรือตักเตือนก็มักจะโกรธและหงุดหงิดง่าย ในขณะที่เด็กบางคน ไม่รู้จักอารมณ์ตัวเอง และไม่รู้จักอารมณ์ของผู้อื่น เวลาเล่นกับเพื่อน อาจจะระบายอารมณ์ใส่เพื่อนๆ โดยไม่รู้ตัว พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องเตรียมลูกให้พร้อมเพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนในโรงเรียน ได้อย่างไม่ทุกข์ระทม และไม่สร้างปัญหาให้แก่ครู และเพื่อนๆ ในห้องเรียน” ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยเผย สำหรับปัญหาหลักๆ ที่พบได้บ่อยของเด็กในสังคมโรงเรียน สามารถสรุปออกเป็น 5 ปัญหาพร้อมแนวทางรับมือ ดังต่อไปนี้ เข้าสังคมไม่เป็น ก่อน เข้าโรงเรียน เด็กเล็กๆ บางคนไม่เคยได้รับการฝึกฝนให้เข้าสังคม หรือร่วมเล่นกับเด็กคนอื่นๆ เลย พอถึงเวลาต้องเข้าโรงเรียนจริงๆ เด็กจึงไม่รู้จักที่จะเล่นกับเพื่อนๆ หรือแบ่งปันของเล่นกับเพื่อน รวมไปถึงการรับรู้ความรู้สึกของเพื่อนว่าตอนนี้พวกเขารู้สึกอย่างไร ส่งผลให้ใส่อารมณ์ และทำร้ายความรู้สึกของเพื่อนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเรื่องแบบนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกฝนลูกได้โดยหมั่นถามความรู้สึกของเขาต่อเหตุการณ์ที่ อยู่ตรงหน้า และถ้ารู้สึกโกรธหรือไม่พอใจลูก ควรบอกความรู้สึกไปตรงๆ เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้เด็กรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งการพูด และการกระทำ
Learn more »


รับสอนพิเศษ