Home   ติวเตอร์เมย์ (ธารีรัตน์)

ติวเตอร์เมย์ (ธารีรัตน์)

ธารีรัตน์
เลิศวิมล
เมย์
หญิง
27/02/1989
22
107/59 ถ.พระรามที่6 พญาไท กทม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
Biotechnology
3.18
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
ม.ต้น-ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ และ ชีววิทยา
ใจเย็น สร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน มีโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบ
การบ้านและภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย