Home   ติวเตอร์ลูกหมู (ถนอมนวล)

ติวเตอร์ลูกหมู (ถนอมนวล)

ถนอมนวล
บางผึ้ง
ลูกหมู
หญิง
17/12/1990
20
187 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายศิลป์ – ภาษา
3.4
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศิลปากร
อักษรศาสตร์
เอเชียศึกษา
2.2
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม อนุบาล-ม.ต้น

ภาษาญี่ปุ่น

สอนเชื่อมโยงให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภาษาอังกฤษ(EP) ป.6

สอนวิชาทั่วไปเด็กเล็กอายุ 3 ปี

ภาษาญี่ปุ่น ม.4

เคยไปซัมเมอร์ที่อเมริกา